Geschiedenis

Veenklooster, het noordelijkste brinkdorp van Nederland,  is ontstaan op de plek waar monniken in de 13e eeuw het klooster “de  Olijfberg” stichtten.

Na de reformatie werd hier in de 17e eeuw Fogelsanghstate gebouwd, een adellijke state met een van de grootste parkbossen van Friesland.

Het huidige dorpje Veenklooster is rondom deze state opgebouwd en had dan ook niet de status van een doorsnee dorp in Friesland, zo is er bijvoorbeeld nooit een kerk gebouwd.  Alle inwoners hadden (financiële) banden met de  adellijke familie, en nog steeds behoort een aantal woningen in het dorp aan de adellijke familie.

AGENDA