Tentoonstelling

De Friese Wouden

“Smûk skaadzjend beamtegrien, moai sûnder wjergea.”

Deze woorden komen uit de aloude “wâldsang” waarin de Friese Wouden worden bezongen. Een prachtig landschap dat zich kenmerkt door de boomwallen en elzensingels, maar ook een gebied met een eigen cultuur binnen Friesland.

Aan de orde komen de functie en het gebruik van de boomwallen vroeger door de boer. Veekering, afwatering en het gebruik van het geriefhout. Gebruikskenmerken van de verschillende soorten hout binnen allerlei ambachten. En ook het gebruik van het hout anno nu.  Van streekeigen rassen en producten tot streekverhalen. En natuurlijk ontbreekt ook de boerderij zelf niet en het dagelijks leven in de Wâlden.

AGENDA